Omschrijving

Opvallend goed ingedeeld, ruim appartement van 84 m² met twee goede slaapkamers en twee balkons, gelegen in de gezellige Helmersbuurt, vlakbij het Vondelpark en centrum. Het appartement is verdeeld over 1,5 verdieping (tweede en derde achterzijde).

*ENGLISH TRANSLATION BELOW

INDELING
Gemeenschappelijk trappenhuis naar de tweede verdieping. Entree, lichte riante living aan de voorzijde met deuren naar het balkon en een study (met toegang tot de praktische wasruimte). Eetkamer en goed geoutilleerde open keuken met veel bergruimte en deuren naar het comfortabele balkon over de gehele breedte van het appartement met uitzicht op de groene binnentuin. Hal met toegang tot de goed bemeten slaapkamer met deur naar het balkon. Badkamer voorzien van toilet, inloop douche en wastafel. Trap naar de bovengelegen royale master bedroom met grote ramen en smaakvolle op maat gemaakte kasten. Ruime badkamer met dubbele wastafel, ligbad en toilet.

Kortom: Een heerlijke bovenwoning, met fijne lay-out, gelegen op een top locatie!

LIGGING
Deze woning is zeer centraal gelegen op de rand van de Jordaan en Oud West. Kenmerkend voor deze buurt zijn de mooie straten en de vele leuke restaurants en cafés met gezellige terrasjes. De Jordaan, het Leidseplein, de PC Hooftstraat en het Vondelpark zijn op loopafstand, evenals het openbaar vervoer. Maar ook de Ring A10 is gemakkelijk te bereiken.

BIJZONDERHEDEN
-Woonoppervlak: 84 m² (NEN2580);
-Het pand is in 2005 gesplitst met vergunning;
-Eigen grond;
-VVE: 3 leden;
-Servicekosten: € 100,- per maand;
-Mooie maatvoering, 2 slaapkamers, 2 badkamers;
-Oplevering in overleg.

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

NEN CLAUSULE
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

*ENGLISH VERSION

Spacious 84m² apartment with exceedingly practical layout, two ample bedrooms and two balconies in the pleasant Helmersbuurt neighbourhood, near Vondel Park and the city centre. The apartment is split up between the second floor and the back of the third floor (1.5 floors).

LAYOUT
Shared stairwell to the second floor leading to the entrance, which gives onto the light-filled, large living room at the front with French doors to the balcony, and a study (with access to the practical laundry room). Dining room and beautifully appointed open-plan kitchen with lots of storage space and French doors to the comfortable balcony, which stretches across the apartment’s entire width and overlooks the green garden. From the hallway, one walks into the large bedroom with a door to the balcony. Bathroom with toilet, walk-in shower and washbasin. Staircase to the spacious master bedroom on the third floor, which features large windows and lovely custom-built cabinets. Large bathroom with double washbasin, bathtub and toilet.

In short, a lovely upper-floor residence with attractive layout in a top location!

LOCATION
This apartment is centrally situated at the edge of the Jordaan and Oud West districts. The lovely streets and countless great restaurants and cafés with pleasant terraces. The Jordaan, Leidseplein square, PC Hooftstraat and Vondel Park are within walking distance, as are the public transport facilities. The A10 Ring Road is within easy reach.

DETAILS
-Living area 84m² (NEN2580);
-The building was split up in 2005 (with permit);
-Freehold property;
-Homeowners’ association (VvE): three members;
-Monthly service costs €100,–;
-Great dimensions, two bedrooms, two bathrooms;
-Delivery in mutual agreement.

DISCLAIMER
This information has been compiled by us with the necessary care. However, on our part no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, nor the consequences thereof. The buyer has his or her own obligation to investigate all matters that are of importance to him/her. With regard to this property the broker is an advisor to the seller. We advise you to employ an expert (NVM) broker who guides you during the purchase process. If you have specific wishes with regard to the property, we advise you to make this known to your purchasing broker in good time and to do research (or have research done) independently. If you do not employ an expert representative, you, according to the law, consider yourself competent enough to be able to oversee all matters that are of importance. The terms and conditions of the NVM apply.

NEN CLAUSE
The usable area is calculated in accordance with the industry adopted NEN 2580 standard. Therefore, the surface can deviate from similar properties and/or old references. This has mainly to do with this (new) calculation method. Buyer declares to have been sufficiently informed about the aforementioned standards. The seller and his broker will do their utmost to calculate the right surface area and content based on their own measurements and support this as much as possible by placing floor plans with dimensions. In the unlikely event that the dimensions are not (completely) determined in accordance with the standards, this is accepted by the buyer. The buyer has been given sufficient opportunity to check the dimensions themselves or have them checked. Differences in the specified size do not give any of the parties any right, nor can they be used to discuss an adjustment of the purchase price. The seller and his broker do not accept any liability in this.

Kenmerken

Overdracht

Bouw

Oppervlakte en inhoud

Indeling

De Graaf & Groot Makelaars en Taxateurs o.g.

Willemsparkweg 58
1071 HJ Amsterdam

info@degraafengroot.nl +31206627140 +31610655535

Nederlands
English