Omschrijving

Ruim en licht dubbel bovenhuis van 100 m² gelegen in het meest geliefde deel van de wijk Bos en Lommer, nabij het Rembrandtpark. Het appartement is gelegen op de derde en vierde verdieping, verkeert in goede staat, heeft een balkon én een schitterend dakterras!

De woning is gelegen in een brede, lommerrijke straat en heeft aan de voorzijde prachtig vrij uitzicht. De Erasmusparkbuurt is de laatste jaren echt ontdekt vanwege de goede ligging en het vele groen. De buurt kenmerkt zich door een positieve ontwikkeling door de opening van vele horecagelegenheden, hippe barretjes en gevarieerd winkelaanbod. 

INDELING
Eigen entree op de tweede verdieping met opgang naar de derde etage. Hal, toilet, openslaande deuren naar de woonkamer met zijkamer en grote ramen met vrij uitzicht richting het onlangs gerenoveerde schoolplein. Aan de achterzijde ligt de moderne half open keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur. Balkon op het oosten.
Trap naar vierde verdieping waar twee goed bemeten slaapkamers en een ruime badkamer zijn gesitueerd. De grootste kamer heeft openslaande deuren naar het grote dakterras.

BEREIKBAARHEID
De Bos en Lommerweg en het Bos en het Lommerplein leveren een divers aanbod aan winkels. Er zijn diverse restaurants en cafés waaronder café Buongiorno, de hippe pizzeria Buurman & Buurman en natuurlijk (theater) podium Mozaïek waar wekelijks voorstellingen en optredens plaatsvinden. Het Erasmuspark, met café Terrasmus, is erg in trek bij omwonenden en er worden vele leuke festivals en activiteiten voor kinderen georganiseerd. Openbaar vervoer voorzieningen liggen op loopafstand. Parkeren voor de deur is in de regel geen probleem. Het populaire Westerpark is tevens dichtbij voor creatieve en culturele activiteiten. Er worden regelmatig theatervoorstellingen en exposities gehouden. 

BIJZONDERHEDEN
-Conform NEN 2580 100 m2 woonoppervlak;
-Balkon én dakterras;
-Geheel voorzien van dubbel glas;
-Vaste project notaris, Lubbers en Dijk;
-Indicatie servicekosten per maand: € 100,–;
-Voorbehoud wijziging splitsing;
-Erfpacht (gemeente Amsterdam) canon € 1.064,32 per jaar;
-Huidige tijdvak loopt tot 31-07-2064, Alg. Bep. 2000 zijn van toepassing.

***ENGLISH***

Spacious, light-filled apartment (100m²) on the top two floors of a residential building in the most popular part of the Bos en Lommer district, near Rembrandtpark. The apartment is situated on the third and fourth floor, is in excellent condition, and features a balcony as well as a fantastic rooftop terrace!

The residence is situated in a wide street with lots of trees, with a beautiful unencumbered view at the front. The Erasmuspark district has grown in popularity in recent years thanks to its favourable location and green environment. It is evolving with many new restaurants and eateries and hip bars opening their doors, as well as a great variety of shops.

LAYOUT
Private entrance on the second floor, with a staircase to the third floor. Hallway, toilet, French doors to the living room with side room, and large windows with an unencumbered view towards the recently renovated schoolyard. The modern, semi open-plan kitchen with built-in appliances is in the back. East-facing balcony.
Stairs to the fourth floor, with two large bedrooms and a spacious bathroom. The biggest room features French doors giving onto the large rooftop terrace.

ACCESSIBILITY
Bos en Lommerweg and Bos en Lommerplein boast a wide array of shops. There are several restaurants and cafés, including café Buongiorno, the trendy pizzeria Buurman & Buurman, and of course the Mozaïek (theatre) venue with weekly performances and shows. Erasmuspark with café Terrasmus is very popular among the locals, with countless great festivals and children’s activities being organised. Public transport facilities are within walking distance. Generally speaking, there is parking space in front of the door. The popular Westerpark, with its creative and cultural activities, regular theatre shows and exhibitions, is also nearby.

DETAILS
– Living area 100m2 in accordance with NEN 2580
– Balcony and rooftop terrace
– Double glazing throughout
– Set project notary Lubbers en Dijk
– Approximate monthly service fee: €100
– Division may be altered
– Leasehold property (Municipality of Amsterdam), ground lease €1,064.32 per annum
– Current term up to 31-07-2064, General Terms and Conditions of 2000 apply

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

NEN CLAUSULE
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

DISCLAIMER
This information has been compiled by us with the necessary care. However, on our part no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, nor the consequences thereof. The buyer has his or her own obligation to investigate all matters that are of importance to him/her. With regard to this property the broker is an advisor to the seller. We advise you to employ an expert (NVM) broker who guides you during the purchase process. If you have specific wishes with regard to the property, we advise you to make this known to your purchasing broker in good time and to do research (or have research done) independently. If you do not employ an expert representative, you, according to the law, consider yourself competent enough to be able to oversee all matters that are of importance. The terms and conditions of the NVM apply.

NEN CLAUSE
The usable area is calculated in accordance with the industry adopted NEN 2580 standard. Therefore, the surface can deviate from similar properties and/or old references. This has mainly to do with this (new) calculation method. Buyer declares to have been sufficiently informed about the aforementioned standards. The seller and his broker will do their utmost to calculate the right surface area and content based on their own measurements and support this as much as possible by placing floor plans with dimensions. In the unlikely event that the dimensions are not (completely) determined in accordance with the standards, this is accepted by the buyer. The buyer has been given sufficient opportunity to check the dimensions themselves or have them checked. Differences in the specified size do not give any of the parties any right, nor can they be used to discuss an adjustment of the purchase price. The seller and his broker do not accept any liability in this.

Kenmerken

Overdracht

Bouw

Oppervlakte en inhoud

Indeling

De Graaf & Groot Makelaars en Taxateurs o.g.

Willemsparkweg 58
1071 HJ Amsterdam

info@degraafengroot.nl +31206627140 +31610655535

Nederlands
English