Omschrijving

Dit benedenhuis heeft een woonoppervlak van 91 m² (NEN 2580) en dient geheel naar eigen smaak verbouwd te worden. Het appartement is gelegen in de populaire Rivierenbuurt en heeft een fraaie tuin, twee goed bemeten slaapkamers en maakt deel uit van een actieve en financieel gezonde VvE.

*ENGLISH TRANSLATION BELOW

INDELING
Eigen entree, ruime hal met toegang naar alle vertrekken. De woonkamer en voormalig en-suite eetkamer zijn gelegen over de gehele lengte van het huis en daardoor veel lichtinval. In de hal is een separaat toilet, veel bergruimte en aan het einde de keuken. De eerste goed bemeten slaapkamer aan de voorzijde van het huis en de tweede slaapkamer, de master bedroom aan de achterzijde, beschikken beide over inbouwkasten. De slaapkamer aan de achterzijde heeft toegang naar de heerlijke tuin met houten tuinhuis. De badkamer ligt tussen de twee slaapkamers in en heeft een aparte kast met aansluitingen voor de wasmachine/droger.

BEREIKBAARHEID
De woning is gelegen in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid. Een buurt met karakteristieke jaren dertig bouw. Door het unieke karakter is deze buurt, die deel uitmaakt van het Plan Zuid van Berlage, aangewezen als beschermd stadsgezicht. Tram, bus en metro Noord/Zuidlijn naar o.a. centrum, Centraal Station en Schiphol liggen op loopafstand. De treinstations RAI en Amstel liggen op enkele minuten fietsen en ook de aansluiting op de snelwegen A2 en A10 is uitstekend. Door de ligging tussen de winkelstraten Maasstraat en Rijnstraat hoeft u ook niet ver te lopen voor de dagelijkse boodschappen. U vindt hier een ruim aanbod aan supermarkten, bekende winkelketens en speciaalzaken. Het centrum van Amsterdam is nog geen 10 minuten fietsen. Zoekt u meer rust dan heeft u de keuze uit de nabijgelegen parken Amstelpark, Beatrixpark of Martin Luther Kingpark, bekend van de jaarlijkse Parade. Ook de Amstel en het aangrenzende groengebied ligt op slechts enkele minuten fietsen.

VVE
De VvE bestaat uit 32 appartementsrechten gelegen aan de Waalstraat, Rooseveltlaan en Roerstraat en wordt professioneel beheerd.

BIJZONDERHEDEN
– Erfpacht afgekocht tot 15-04-2054;
– Het betreft een boedelverkoop, vaste notaris is Hamans Blocks te Amsterdam;
– Het appartement verkeert thans in casco staat en dient gemoderniseerd te worden;
– Er zal in de koopakte een standaard ouderdoms-/ asbest-/ en niet-zelfbewoningsclausule worden opgenomen;
– Tuin is gelegen op het zuidwesten;
– Actieve en financieel gezonde VvE, professioneel beheerd;
– De servicekosten bedragen ca. €110,68 per maand;
– Houten kozijnen aan voor en achterzijde, voorzien van dubbel glas.

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

NEN CLAUSULE
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

*ENGLISH VERSION

This ground floor apartment has a living area of 91m² (NEN 2580) and can be converted entirely according to your preferences. The apartment is located in the popular Rivierenbuurt district and boasts a lovely garden and two large bedrooms. It is part of an active, financially healthy VvE.

LAYOUT
Private entrance giving onto a large hallway with access to all rooms. The living room and former en-suite dining room cover the entire depth of the apartment for a light-filled and spacious ambiance. There is a separate toilet and lots of storage space in the hallway, at the end of which you will find the kitchen. The first large bedroom is at the front of the house; the second master bedroom is at the back. Both feature built-in cupboards. The master bedroom opens onto the lovely garden with wooden garden shed. The bathroom is located between the two bedrooms and features a separate cupboard with washing machine/dryer facilities.

ACCESSIBILITY
The apartment is located in the Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid, a district with characteristic thirties architecture. With its unique nature, which is part of the architect Berlage’s Plan Zuid, this area is a protected city view. Tram, bus and Noord/Zuidlijn metro to the city centre, Central Station and Schiphol, among other things, are within walking distance. The RAI and Amstel train stations are just a few minutes away by bicycle and the A2 and A10 motorways are easily accessible by car. As the residence is situated between the Maasstraat and Rijnstraat shopping streets, your daily grocery shopping can be done nearby. There is a wide selection of supermarkets, well-known retail chains, and specialty shops. Amsterdam’s centre is less than a ten-minute bicycle ride away. More quiet, green surroundings are available nearby at Amstel Park, Beatrix Park or Martin Luther King Park, which is famous for hosting the annual Parade theatre festival. The Amstel river and neighbouring green zone are just a few minutes away by bicycle.
HOMEOWNER’S ASSOCIATION
The homeowners’ association (VvE) includes 32 apartment rights on Waalstraat, Rooseveltlaan and Roerstraat. It is professionally managed.

DETAILS
-Leasehold fully paid until 15-04-2054;
-This is a forced sale under the supervision of the notary Hamans Blocks in Amsterdam;
-The apartment has been stripped down to the walls and must be modernised;
-Standard age, asbestos and owner’s non-residence clauses (ouderdoms-/ asbest-/ and niet-zelfbewoningsclausule) will be included in the contract;
-Garden faces southwest;
-Active and financially healthy owners’ association, which is professionally managed;
-The service costs are approximately €110,68 per month;
-Wooden window frames at the front and back, with double glazing standard.

DISCLAIMER
This information has been compiled by us with the necessary care. However, on our part no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, nor the consequences thereof. The buyer has his or her own obligation to investigate all matters that are of importance to him/her. With regard to this property the broker is an advisor to the seller. We advise you to employ an expert (NVM) broker who guides you during the purchase process. If you have specific wishes with regard to the property, we advise you to make this known to your purchasing broker in good time and to do research (or have research done) independently. If you do not employ an expert representative, you, according to the law, consider yourself competent enough to be able to oversee all matters that are of importance. The terms and conditions of the NVM apply.

NEN CLAUSE
The usable area is calculated in accordance with the industry adopted NEN 2580 standard. Therefore, the surface can deviate from similar properties and/or old references. This has mainly to do with this (new) calculation method. Buyer declares to have been sufficiently informed about the aforementioned standards. The seller and his broker will do their utmost to calculate the right surface area and content based on their own measurements and support this as much as possible by placing floor plans with dimensions. In the unlikely event that the dimensions are not (completely) determined in accordance with the standards, this is accepted by the buyer. The buyer has been given sufficient opportunity to check the dimensions themselves or have them checked. Differences in the specified size do not give any of the parties any right, nor can they be used to discuss an adjustment of the purchase price. The seller and his broker do not accept any liability in this.

Kenmerken

Overdracht

Bouw

Oppervlakte en inhoud

Indeling

De Graaf & Groot Makelaars en Taxateurs o.g.

Willemsparkweg 58
1071 HJ Amsterdam

info@degraafengroot.nl +31206627140 +31610655535

Nederlands
English