Omschrijving

Luxe gemeubileerd appartement van ca. 76m² met twee slaapkamers en balkon op het zuiden. Gelegen aan de statige en karakteristiek Vondelstraat. De woning is reeds gedeeltelijk gerenoveerd en is op sfeervolle wijze gemeubileerd.

*ENGLISH TRANSLATION BELOW

INDELING
Statige gemeenschappelijke entree, appartementsingang op de eerste verdieping. Vanuit de hal toegang naar alle vertrekken. Aan de voorzijde twee goed bemeten slaapkamers en aan de achterzijde de nieuwe keuken met diverse inbouw apparatuur en de luxe en lichte woonkamer die ook toegang biedt tot het grote balkon welke is gelegen op het zuiden! Midden in de woning is de badkamer voorzien van ruime inloop douche, toilet en dubbele wastafel.

BEREIKBAARHEID
Zeer centraal gelegen in de statige Vondelbuurt, de mooiste buurt van Amsterdam! Het appartement ligt op loopafstand van talloze culturele voorzieningen, restaurants, het Leidseplein, de PC Hooftstraat en het beroemde, gezellige Vondelpark. Daarnaast wordt de Vondelstraat omgeven door het hippe Oud-West en het chique Oud-Zuid. Kortom, een fraai appartement op een toplocatie! De Vondelbuurt is goed bereikbaar. Via de Overtoom bereik je de ringweg A10. Tal van OV verbindingen gaan naar alle delen van de stad en daarbuiten. Tram 1,2,5 gaat rechtstreeks naar het Centraal Station.

BIJZONDERHEDEN
-Hoge plafonds en luxe entree;
-Gemeubileerd;
-Maximale huur periode van 2 jaar;
-Voorbehoud gunning eigenaar;
-NVM huurderscheck;
-Huurprijs is exclusief gas, water, electra kabel tv en internet;
-Twee maanden waarborgsom;
-Geen woningdelers.

*ENGLISH VERSION

Luxury furnished apartment of approximately 76m2, with two bedrooms and south-facing balcony. Located in the historic and characterful Vondelstraat. The property has been partially renovated and is stylishly furnished.

LAYOUT
Magnificent communal entrance area, with entrance to the apartment on the first floor. The foyer provides access to all rooms. There are two good-sized bedrooms at the front and at the rear is the new kitchen with a range of fitted appliances and the light and airy, luxury living room that also leads to the large south-facing balcony! The bathroom is located in the centre of the apartment, featuring a spacious walk-in shower, toilet and double washbasin.

ACCESSIBILITY
Very centrally located in the historic Vondelbuurt, Amsterdam’s most attractive neighbourhood! Within walking distance of the apartment, there are numerous cultural opportunities, restaurants, Leidseplein, PC Hooftstraat and the famous laid-back Vondelpark. Vondelstraat is also surrounded by the hip Oud-West and trendy Oud-Zuid districts of the city. All in all, an attractive apartment in a prime location! The Vondelbuurt has good transport access. The A10 ring-road can be reached via the Overtoom. There are countless public transport links to all parts of the city and beyond. Trams 1, 2 and 5 take you directly to Central Station.

DETAILS
-High ceilings and luxury entrance;
-Furnished;
-Maximum two-year rental period;
-Subject to owner approval;
-NVM tenant screening;
-Rent does not include gas, water, electric, cable and internet;
-Deposit: two months’ rent;
-No house-sharers.

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

NEN CLAUSULE
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

DISCLAIMER
This information has been compiled by us with the necessary care. However, on our part no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, nor the consequences thereof. The buyer has his or her own obligation to investigate all matters that are of importance to him/her. With regard to this property the broker is an advisor to the seller. We advise you to employ an expert (NVM) broker who guides you during the purchase process. If you have specific wishes with regard to the property, we advise you to make this known to your purchasing broker in good time and to do research (or have research done) independently. If you do not employ an expert representative, you, according to the law, consider yourself competent enough to be able to oversee all matters that are of importance. The terms and conditions of the NVM apply.

NEN CLAUSE
The usable area is calculated in accordance with the industry adopted NEN 2580 standard. Therefore, the surface can deviate from similar properties and/or old references. This has mainly to do with this (new) calculation method. Buyer declares to have been sufficiently informed about the aforementioned standards. The seller and his broker will do their utmost to calculate the right surface area and content based on their own measurements and support this as much as possible by placing floor plans with dimensions. In the unlikely event that the dimensions are not (completely) determined in accordance with the standards, this is accepted by the buyer. The buyer has been given sufficient opportunity to check the dimensions themselves or have them checked. Differences in the specified size do not give any of the parties any right, nor can they be used to discuss an adjustment of the purchase price. The seller and his broker do not accept any liability in this.

Kenmerken

Overdracht

Bouw

Oppervlakte en inhoud

Indeling

De Graaf & Groot Makelaars en Taxateurs o.g.

Willemsparkweg 58
1071 HJ Amsterdam

info@degraafengroot.nl +31206627140 +31610655535

Nederlands
English